Category Archives: Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Việt Sinh cung cấp hóa chất nuôi cấy mô, dụng cụ vật tư và thiết bị dùng cho phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật