MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT – PHÂN LOẠI VÀ SỬ DỤNG (Phần 1)

5 (100%) 3 votes

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật có chứa các chất dinh dưỡng và các thông số tăng trưởng vật lý cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật. Tất cả các vi sinh vật không thể phát triển trong một môi trường nuôi cấy đơn lẻ.

Các sinh vật không thể phát triển trong môi trường nuôi cấy nhân tạo được biết đến là những ký sinh trùng bắt buộc. Mycobacterium leprae, rickettsias, Chlamydias, Treponema pallidum là ký sinh trùng bắt buộc. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật có thể được phân biệt trên cơ sở độ đặc, thành phần và mục đích sử dụng.

I. Phân loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật được sử dụng trong phòng thí nghiệm Vi sinh trên cơ sở độ đặc

1. Môi trường rắn vừa

Môi trường rắn chứa thạch với nồng độ 1,5 – 2,0% hoặc một số khác, chủ yếu là chất làm rắn trơ. Môi trường rắn rất hữu ích cho việc phân lập vi khuẩnhoặc để xác định các khuẩn lạc đặc trưng khi phân lập.

2. Môi trường bán rắn

Chúng được chuẩn bị bằng thạch với nồng độ 0,5% hoặc ít hơn. Chúng đặc như bánh kem mềm và rất hữu ích cho việc nuôi cấy vi khuẩn microaerophilic hoặc để xác định tính di động của vi khuẩn.

3. Môi trường lỏng (Canh) Môi trường

Những môi trường này chứa một lượng dinh dưỡng cụ thể nhưng không có dấu vết của các chất keo như gelatin hoặc agar. Môi trường canh ứng dụng cho các mục đích khác nhau như  nhân giống số lượng lớn các sinh vật, nghiên cứu lên men và các thử nghiệm khác, ví dụ như: kiểm tra lên men đường, canh MR-VR .

II. Phân loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật dựa trên cơ sở thành phần

1. Môi trường tổng hợp hoặc được xác định về mặt hóa học
Một môi trường được xác định về mặt hóa học là một môi trường được chế biến từ các thành phần tinh khiết và do đó có thành phần chính xác được biết đến.

2. Môi trường không tổng hợp hoặc không xác định về mặt hóa học

Môi trường không tổng hợp chứa ít nhất một thành phần mà không tinh khiết hoặc không có đặc tính đầy đủ hoặc thậm chí không hoàn toàn nhất quán từ mẻ này đến mẻ khác. Thông thường đây là những protein được phân hủy từ các nguồn sinh vật khác nhau. Ví dụ, Nutrient broth, có nguồn gốc từ nấm men.

Môi trường tổng hợp có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào chất bổ sung được kết hợp trong đó. Một môi trường không tổng hợp đơn giản có khả năng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các sinh vật đòi hỏi các yếu tố tăng trưởng tương đối ít, trong khi môi trường không tổng hợp phức tạp hỗ trợ sự phát triển của các vi sinh vật khó tính hơn.

Vui lòng click vào đây để xem tiếp phần 2 nhé.

One thought on “MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT – PHÂN LOẠI VÀ SỬ DỤNG (Phần 1)

  1. Pingback: MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT – PHÂN LOẠI VÀ SỬ DỤNG (Phần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *