Test Kiểm Tra Nhanh Hàn The

Test Kiểm Tra Nhanh Hàn The Trong Thực phẩm

Code: VISIKIT- 431
Hãng SX: VN
Số lần thử: 50.
Phương pháp: đổi màu que thử.
Ứng dụng: phát hiện hàn the trong thịt, sản phẩm từ thịt cá, bánh, mì, bún…
Độ nhạy: 20 mg/L.