Test Kit kiểm tra nhanh độ sạch bát đĩa (tinh bột và dầu mỡ), Bộ Công An BCA