2

Giải Pháp Sinh học phân tử cho xét nghiệm DNA

Việt Sinh tự hào là đơn vị uy tín chuyên cung cấp giải pháp về Kit test chẩn đoán xét nghiệm DNA, kiểm nghiệm vi sinh vật trong mẫu thực phẩm, bệnh phẩm, test nước. Cung cấp thiết bị phòng kiểm nghiệm, hóa chất tinh khiết và dụng cụ đo lường cho nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau như thực phẩm, dược phẩm, nuôi trồng chế biến thủy sản trên toàn Quốc.

Visitech- Test And Tech

Việt Sinh tự hào là đơn vị uy tín chuyên cung cấp giải pháp về Kit test chẩn đoán vi sinh vật trong mẫu thực phẩm, bệnh phẩm, test nước. Cung cấp thiết bị phòng kiểm nghiệm, hóa chất tinh khiết và dụng cụ đo lường cho nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau như thực phẩm, dược phẩm, nuôi trồng chế biến thủy hải sản trên toàn Quốc.

Nhóm sản phẩm chính của Visitech

Việt Sinh tự hào là đơn vị tư nhân sản xuất và thương mại 6 nhóm sản phẩm giải pháp công nghệ, thuộc 3 lĩnh vực: VI SINH- HÓA SINH- Y SINH, mang thương hiệu “VISIKIT”

Nhóm sản phẩm chính của Visitech

Việt Sinh tự hào là đơn vị tư nhân sản xuất và thương mại 6 nhóm sản phẩm giải pháp công nghệ, thuộc 3 lĩnh vực: VI SINH- HÓA SINH- Y SINH, mang thương hiệu “VISIKIT”

Nhóm sản phẩm chính của Visitech

Việt Sinh tự hào là đơn vị tư nhân sản xuất và thương mại 6 nhóm sản phẩm giải pháp công nghệ, thuộc 3 lĩnh vực: VI SINH- HÓA SINH- Y SINH, mang thương hiệu “VISIKIT”

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

DỤNG CỤ ĐO

KIT TEST

Tin tức mớiXem thêm

VIDEO MỚI NHẤTXem thêm