Dư lượng kháng sinh

-13%
230.000 200.000
-10%
200.000 180.000
-12%
165.000 145.000
-11%
180.000 160.000
-11%
185.000 165.000
-12%
170.000 150.000

Test nhanh chất tạo nạc

-13%
160.000 140.000
-13%
155.000 135.000
-13%

Test nhanh chất tạo nạc

Test nhanh chất tăng trọng Salbutamol SAL

150.000 130.000

Test nước

-7%
230.000 215.000
-4%
390.000 375.000
-5%
160.000 152.000
-8%
100.000 92.000
-8%
99.000 91.000
-5%
Xem thêm 9 mục con
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay