Hóa chất nuôi cấy mô

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Hóa chất nuôi cấy mô bao gồm 3 loại:
Hóa chất để pha môi trường nuôi cấy mô thực vật bao gồm: hóa chất đa lượng, vi lượng, vitamine, trung vi lượng, phytohormone, agar...
Hóa chất khử trùng phòng mô như cồn 70o, cồn 96o để đốt khử trùng que cấy, dung dịch NH3, Formol, Chlorine...
Hóa chất khử trùng mẫu cấy như javel, Cồn 70o, nước cất vô trùng, kháng sinh khử khuẩn như: Ampicillin, Kanamycin, Streptomycin..., hóa chất khử nấm như Amphotericin B...

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay