Đĩa Giấy Kháng Sinh

-10%

Đĩa Giấy Kháng Sinh

ĐIÃ KHÁNG SINH – KHÁNG NẤM

420.000 380.000

Hệ Thống Nuôi Cấy Vi Sinh Kỵ Khí

-13%
-9%
3.500.000 3.200.000
-7%

Hệ Thống Nuôi Cấy Vi Sinh Kỵ Khí

Hệ thống nuôi cấy vi sinh kỵ khí

4.500.000 4.200.000

Kháng Huyết Thanh

-6%

Kháng Huyết Thanh

Kháng Huyết Thanh

800.000 750.000
Xem thêm 8 mục con

môi trường nuôi cấy, môi trường nuôi cấy vi sinh, môi trường nuôi cấy vi sinh, môi trường nuôi cấy vi sinh vật, nuôi cấy vi sinh, nuôi cấy vi sinh vật, vi sinh vật, môi trường vi sinh

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay