eMIC - Mic Test Strip

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

eMIC, eTest, MIC Test Strip, que giấy đã được tẩm kháng sinh với dãy nồng độ thích hợp trong phương pháp xác định nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi sinh vật.

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay