Hệ Thống Nuôi Cấy Vi Sinh Kỵ Khí, Bình kỵ khí, Test chỉ thị, Túi tạo môi trường kỵ khí, Clostridium spp, Prevotella spp, Porphyromonas species, Hemophilus spp, Neisseria species, AnaeroPack, Anaerocult, Anaerocult jar

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay