Kháng Huyết Thanh

-6%
800.000 750.000

Kháng Huyết Thanh, Kháng Huyết Thanh vi sinh vật, antisera, antiserum, Kháng Huyết Thanh đa giá, Kháng Huyết Thanh đơn giá, Kháng Huyết Thanh e.coli, Kháng Huyết Thanh Salmonella, Kháng Huyết Thanh Vibrio, Kháng Huyết Thanh Việt Nam sản xuất... giúp định danh cụ thể từng type kháng nguyên trong thời gian ngắn.

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay