Latex ngưng kết định danh vi khuẩn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Latex ngưng kết định danh khuẩn lạc vi sinh vật trên môi trường thạch chọn lọc. Cách thực hiện đơn giãn cho kết quả trong thời gian ngắn.

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay