Latex ngưng kết định danh khuẩn lạc vi sinh vật trên môi trường thạch chọn lọc. Cách thực hiện đơn giãn cho kết quả trong thời gian ngắn.

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay