Môi Trường Vi Sinh Màu Chromogenic

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Môi trường sinh màu, môi trường chromogenic, Môi trường vi sinh màu Chromogenic được dùng trong phân tích chọn lọc vi sinh vật trong y tế, thực phẩm, dược phẩm, nước,...

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay