Khoáng Đa lượng và Khoáng Vi lượng trong Nuôi Cấy Mô

Trong Nuôi Cấy Mô Thực vật, Môi trường Nuôi cấy cần bổ sung đầy đủ lượng khoáng chất thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển. Có 2 loại khoáng chất được cung cấp đó là Khoáng Đa lượng và Khoáng Vi lượng.

Khoáng đa lượng là các chất dinh dưỡng mà các mô, tế bào cần số lượng nhiều

Bao gồm sáu nguyên tố: nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg) và sulphur (S) tồn tại dưới dạng muối khoáng. Là thành phần của các môi trường dinh dưỡng khác nhau. Tất cả các nguyên tố đa lượng này là rất cần thiết cho sinh trưởng của mô và tế bào thực vật.

Môi trường nuôi cấy phải chứa ít nhất 25 mmol/L Nitrate và Potassium.

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy nguồn N cung cấp trong môi trường dưới cả 2 dạng Nitrate và Amonium (2-20 mmol/L) là tốt hơn cả. Trong trường hợp chỉ dùng amonium, thì cần phải bổ sung thêm một acid dạng mạch vòng (cycle acids), tricarboxylic acid hoặc một số acid khác nữa (dạng muối), như: citrate, succinate, hoặc malate sao cho mọi ảnh hưởng độc do nồng độ của amonium vượt quá 8 mmol/L trong môi trường được giảm bớt. Khi các ion nitrate và amonium cùng hiện diện trong môi trường nuôi cấy, thì ion sau được sử dụng nhanh hơn. Các nguyên tố chính khác, như: Ca, P, S và Mg, nồng độ thường dùng trong khoảng 1-3 mmol/L.

Khoáng vi lượng là các chất dinh dưỡng vô cơ mà mô và tế bào có nhu cầu tương đối nhỏ nhưng không thể thiếu cho sinh trưởng của mô và tế bào thực vật.

Bao gồm : kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), bo (B), molybden (Mo), Coban (Co),…

Các nguyên tố vi lượng được sử dụng trong môi trường ở nồng độ < 0.5 mM. Hầu hết các nguyên tố vi lượng sử dụng ở lượng nmol. Một số nguyên tố vi lượng có nhu cầu nhỏ hơn có thể thay thế dễ dàng bằng sự lẫn tạp ngẫu nhiên của chúng trong các thành phần của môi trường như agar, các chất bổ sung như nước dừa, dịch chiết nấm men (yeast extract), các muối và nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay