-10%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test nhanh Amoniac NH3 trong nước

200.000 180.000
-4%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test nhanh Canxi (Ca) trong nước mặn

140.000 135.000

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test nhanh chlorine tổng trong nước

137.000
-6%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test nhanh Độ Cứng nước ngọt

175.000 165.000
-9%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test nhanh Độ Cứng, Canxi, Magie trong nước

550.000 500.000
-13%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test Nhanh độ kiềm (kH) trong nước

150.000 130.000
-7%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test nhanh độ mặn trong nước

450.000 420.000
-5%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test nhanh Hydro Sulphua (H2S) trong nước

420.000 400.000
-7%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test Nhanh Nitrite trong nước

270.000 250.000
-4%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test Nhanh Oxy hòa tan (DO) trong nước

450.000 430.000
-9%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước Việt Nam sản xuất

Test Nhanh pH nước

110.000 100.000
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay