môi trường nuôi cấy, môi trường nuôi cấy vi sinh, môi trường nuôi cấy vi sinh, môi trường nuôi cấy vi sinh vật, nuôi cấy vi sinh, nuôi cấy vi sinh vật, vi sinh vật, môi trường vi sinh

Kit API Biomerieux

API BIOMERIEUX

-7%

Kit API Biomerieux

API® REAGENTS

1.020.000 950.000
-10%

Đĩa Giấy Kháng Sinh

ĐIÃ KHÁNG SINH – KHÁNG NẤM

420.000 380.000
-7%

Hệ Thống Nuôi Cấy Vi Sinh Kỵ Khí

Hệ thống nuôi cấy vi sinh kỵ khí

4.500.000 4.200.000

Ống giữ chủng vi sinh-CRYOBANK

Hộp giữ lạnh cho Cryobank-CRYOBLOCK

-9%
3.500.000 3.200.000
-6%

Kháng Huyết Thanh

Kháng Huyết Thanh

800.000 750.000
-4%
7.000.000 6.700.000
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay