-5%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh Canxi (Ca) trong nước Sera- Đức

160.000 152.000

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh Chlorine (Clo) tổng trong nước Sera- Đức

-8%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh độ kiềm (kH) Sera- Đức

100.000 92.000
-4%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh Magie (Mg) Sera- Đức

390.000 375.000
-8%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh NH3 trong nước Sera- Đức

182.000 167.000
-5%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh Nitrate (NO3) Sera- Đức

160.000 152.000
-5%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh Nitrite (NO2) trong nước Sera- Đức

132.000 125.000
-4%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh Oxy hòa tan (DO) trong nước Sera- Đức

180.000 173.000
-8%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh pH trong nước Sera- Đức

99.000 91.000
-7%

Kit đo Nhanh Chất lượng nước nhập khẩu

Test nhanh Sắt (Fe) Sera- Đức

230.000 215.000
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay