API BIOMERIEUX

Dưới đây là danh mục các loại Kit API Biomerieux kèm quy cách cụ thể do hãng sinh phẩm Pháp sản xuất:

 STTMã sản phẩm Tên sản phẩm Quy cách
110100API 10 S50 strips
220300API 20 A25 strips + 25 media
320210API 20 C AUX25 strips + 25 media
420100API 20 E25 strips
520160API 20 E (X100)100 strips
620120API 20 E REAGENT KIT6 ampoules
720050API 20 NE25 strips + 25 media
820090API 20 NE  INDEX 
920600API 20 STREP25 strips + 25 media
1050300API 50 CH10 strips
1150430API 50 CHB/E MEDIUM10 x 10 ml
1250410API 50 CHL MEDIUM10 x 10 ml
1320800API CAMPY12 strips + 24 media
1410500API CANDIDA10 strips + 10 media
1520900API CORYNE12 strips + 24 media
1610300API LISTERIA10 strips + 10 media
1750120API M MEDIUM10 x 5 ml
1870100API MINERAL OIL1 x 125 ml
1920070API NACL 0.85% MED 2ML100 ampoules
2020040API NACL 0.85% MED 3ML100 ampoules
2120230API NACL 0.85% MED 5ML100 ampoules
2210400API NH10 strips + 10 media
2350110API OF MEDIUM10 x 5 ml
2420500API STAPH25 strips + 25 media

Và đây là danh mục các thuốc thử có thể mua rời, bổ sung để chạy kit API Biomerieux:

2825200API ZYM25 strips
2970520EHR (EHRLICH)1 ampoule
3070562FB (FAST BLUE BB)2 ampoules
3170542JAMES2 ampoules
3270491NIN X22 ampoules
3370442NIT1 NIT2 REAGENTS2 x 2 ampoules
3455635OXIDASE  50 AMP * 0.75 ML50 ampoules
3570492PYZ X22 ampoules
3670402TDA REAGENT2 ampoules
3770422VP1 VP2 REAGENTS2 x 2 ampoules
3870572VPA VPB REAGENTS1 x 2 ampoules
3970530XYL (XYLENE)2 x 5 ml
4070380ZN (ZINC POWDER)2 x 10 g
4170494ZYM A X22 ampoules
4270493ZYM B X22 ampoules

 

TƯ VẤN
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay