TEST KIỂM TRA NHANH SUNPHUA, SULFIDE TỪ THỊT, CÁ

TEST KIỂM TRA NHANH SUNPHUA, SULFIDE TỪ THỊT, CÁ
Code: VISIKIT-435
Hãng SX: VN
Số lần thử: 60.
Phương pháp: So màu.
Ứng dụng: Kiểm tra thịt cá ôi thiu

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay