độc tố nấm don
độc tố nấm mốc fumonisin
các phương pháp phát hiện độc tố nấm mốc
tác hại của độc tố nấm mốc sinh ra
độc tố aflatoxin an toàn và vệ sinh thực phẩm
triệu chứng ngộ độc aflatoxin
cơ chế gây độc của aflatoxin
aflatoxin b1b2g1g2
reveal neogen

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Reveal® for Aflatoxin

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Reveal® Q+ for Aflatoxin

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Reveal® Q+ for DON

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Reveal® Q+ for Fumonisin

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Reveal® Q+ for Ochratoxin

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Reveal® Q+ for T-2/HT-2

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Reveal® Q+ for Zearalenone

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Veratox for Fumonisin

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Veratox® for Aflatoxin

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Veratox® for DON 5/5

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Veratox® for Ochratoxin

Test nhanh độc tố vi nấm Neogen

Veratox® for T-2/HT-2

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay