Đĩa Kháng Sinh Gồm Những Loại Nào?

Đĩa Kháng Sinh là gì?

Đĩa kháng sinh hay còn được gọi là đĩa giấy kháng sinh, khoanh giấy kháng sinh, giấy thử kháng sinh đồ… là loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh, đĩa có kích thước 6mm, thường được chứa trong ống nhựa trong (cartridge), mỗi ống gồm 50 đĩa, miệng ống được phủ bao bì bằng giấy nhôm, tiệt trùng từng ống.

Một hộp đĩa kháng sinh gồm 5 ống, mỗi ống 50đĩa, nghĩa là khoảng 250 đĩa/ hộp. xem thêm tại

Đĩa kháng sinh sẽ được phân loại dựa vào phân loại nhóm kháng sinh cũng như nồng độ của mỗi loại kháng sinh. Kháng sinh là các hoạt chất kháng khuẩn được tổng hợp từ các chủng vi sinh vật như vi khuẩn, vi nấm, xạ khuẩn… có tác dụng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác.

Từ lâu kháng sinh được sử dụng rộng rãi trong điều bị bệnh ở người, động vật trên cạn, thủy sản…

Và đĩa kháng sinh là một ứng dụng được dùng trong khâu cuối- khâu định danh sinh hóa, thử độ kháng/ nhạy của vi sinh vật mục tiêu đối với từng loại loại kháng sinh cụ thể trong chuỗi phân lập và định danh vi sinh vật, phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả, cũng như thống kê, khảo sát tình hình kháng kháng sinh, kháng thuốc đang phổ biến hiện nay, giúp cho các nhà sản xuất dược phẩm có thể nghiên cứu, cho ra đời các dòng thuốc kháng sinh thế hệ mới có hoạt động tốt hơn.

Đĩa Kháng Sinh Giấy Dùng Làm Kháng Sinh Đồ
Đĩa Giấy Kháng Sinh Do Hãng Sinh Phẩm Bioanalyse Sản Xuất

Đĩa kháng sinh gồm những loại nào?

Như đã nói ở trên, hiện nay kháng sinh và đĩa kháng sinh sẽ được phân thành những nhóm cụ thể như sau:

1/ Đĩa kháng sinh Nhóm beta-lactam

Nhóm beta-lactam là nhóm kháng sinh trong cấu trúc hóa học chứa vòng beta-lactam. 

Nhóm này gồm có 3 phân nhóm:

1.1/ Phân nhóm Penicilin

 • Kháng sinh thuộc phân nhóm penicilin đều là dẫn xuất của acid 6-aminopenicilanic (viết tắt A6AP).
 • Là các dạng kháng sinh bán tổng hợp ngoài trừ kháng sinh tự nhiên penicilin G.
 • Kháng sinh nhóm này sẽ được chia theo phổ kháng khuẩn, trong đó:

1.1.1 Penicilin phổ kháng khuẩn hẹp

Gồm penicilin G và Penicilin V, có tác dụng kháng vi khuẩn Gram dương, ngoại trừ nhóm vi khuẩn tiết penicilinease đó là Staphylococcus aureus.

Tương tự Đĩa kháng sinh penicilin sẽ gồm các loại sau:

 • Penicilin 1U hay Penicillin 1U
 • Penicilin 1U hay Penicillin 1.5U
 • Penicilin 1U hay Penicillin 2U
 • Penicilin 1U hay Penicillin 5U 
 • Penicilin 1U hay Penicillin 10U
 • Penicilin 1U hay Penicillin V 10U
 • Penicillin kết hợp Novobiocin với nồng độ 40mcg

1.1.2 Penicilin phổ kháng khuẩn hẹp đồng thời có tác dụng đối với vi khuẩn tụ cầu

Nhóm này có khả năng kháng enzyme penicilinase nên có tác dụng trên các chủng vi khuẩn tụ cầu tiết penicilinase như: Staphyloccus aureus và Streptococcus epidermidis

Tương tự Đĩa kháng sinh nhóm penicilin sẽ gồm các loại sau:

 • Methicilin 5mcg hay Methicillin 5mcg
 • Methicilin 10mcg hay Methicillin 10mcg
 • Methicilin 30mcg hay Methicillin 30mcg
 • Oxacilin 1mcg hay Oxacillin 1mcg
 • Oxacilin 5mcg hay Oxacillin 5mcg
 • Oxacilin 10mcg hay Oxacillin 10mcg
 • Cloxacilin 1mcg hay Cloxacillin 1mcg
 • Cloxacilin 5mcg hay Cloxacillin 5mcg
 • Cloxacilin 10mcg hay Cloxacillin 10mcg
 • Cloxacilin 30mcg hay Cloxacillin 30mcg
 • Cloxacilin 500mcg hay Cloxacillin 500mcg
 • Cloxacillin/cefotaxime 780mcg
 • Cloxacillin/ceftazidime 780mcg
 • Cloxacillin/ertapenem 760mcg
 • Cloxacillin/meropenem 760mcg
 • Dicloxacilin 1mcg hay Dicloxacillin 1mcg
 • Dicloxacilin 10mcg hay Dicloxacillin 10mcg
 • Nafcilin 1mcg hay Nafcillin 1mcg

1.1.3 Penicilin phổ kháng khuẩn trung bình

Nhóm kháng sinh này có phổ kháng khuẩn rộng hơn, và có tác dụng đối với một số vi khuẩn Gram âm như E.coli. Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis.

Đĩa kháng sinh nhóm này gồm các loại sau:

 • Ampicilin 2mcg hay Ampicillin 2mcg
 • Ampicilin 10mcg hay Ampicillin 10mcg
 • Ampicilin 20mcg hay Ampicillin 20mcg
 • Ampicilin 25mcg hay Ampicillin 25mcg
 • Ampicilin 30mcg hay Ampicillin 30mcg
 • Ampicillin/ Cloxacillin 30mcg
 • Ampicillin/ Dicloxacillin 11mcg

Hoặc Ampicilin kết hợp với các chất ức chế enzyme beta-lactamase như Acid clavulanic hay Sulbactam:

 • Ampicillin/sulbactam 20mcg
 • Ampicillin/sulbactam 30mcg 

1.1.4 Penicilin phổ kháng khuẩn rộng đồng thời có tác dụng trên trực khuẩn mủ xanh

Nhóm này gồm 2 nhóm nhỏ:

-Nhóm phổ kháng rộng lên các vi khuẩn Gram âm như: Pseudomonas, Enterobacteria, Proteus spp… Có hoạt tính mạnh hơn ampicilin trên cầu khuẩn Gram dương và Listeria monocytogens

Đĩa kháng sinh tương tự gồm các loại:

 • Carbenicilin 10mcg hay Carbenicillin 10mcg
 • Carbenicilin 25mcg hay Carbenicillin 25mcg
 • Carbenicilin 100mcg hay Carbenicillin 100mcg
 • Ticarcilin 75mcg hay Ticarcillin 75mcg
 • Ticarcilin/ Clavulanic Acid 85mcg

-Nhóm kháng sinh phổ rộng có tác dụng trên các nhóm Gram âm như: Pseadomonas, Klebsiella… Có hoạt tính tương tự ampicilin trên Gram dương và Listeria monocytogens

Đĩa kháng sinh tương tự gồm các loại:

 • Mezlocilin 30mcg hay Mezlocillin 30mcg
 • Mezlocilin 75mcg hay Mezlocillin 75mcg
 • Piperacilin 30mcg hay Piperacillin 30mcg
 • Piperacilin 75mcg hay Piperacillin 75mcg
 • Piperacilin 100mcg hay Piperacillin 100mcg
 • Piperacillin/tazobactam 36mcg
 • Piperacillin/tazobactam 40mcg
 • Piperacillin/tazobactam 85mcg
 • Piperacillin/tazobactam 110mcg
Các Loại Đĩa Giấy Kháng Sinh Hiện Nay
Đĩa Kháng Sinh Giấy Dùng Làm Kháng Sinh Đồ

1.2/ Phân nhóm Cephalosporin

 • Kháng sinh thuộc phân nhóm Cephalosporin đều là dẫn xuất của acid 7-aminocephalosporanic (viết tắt là A7AC).
 • Các Cephalosporin bán tổng hợp tiếp tục được chia thành 4 thế hệ. Sự phân chia này không còn căn cứ trên cấu trúc hóa học mà chủ yếu dựa vào phổ kháng khuẩn của kháng sinh. Xếp theo thứ tự từ thế hệ 1 đến thế hệ 4, hoạt tính trên vi khuẩn Gram dương giảm dần và hoạt tính trên vi khuẩn Gram âm tăng dần.
 • Lưu ý thêm là tất cả các cephalosporin hầu như không có tác dụng trên Enterococci, Listeria monocytogenes, Legionella spp., S. aureus kháng methicilin, Xanthomonas maltophilia, và Acinetobacter spp.

Kháng sinh nhóm này sẽ được chia theo phổ kháng khuẩn, trong đó:

1.2.1/ Nhóm Cephalosporin thế hệ 1:

Nhóm này có hoạt tính mạnh trên vi khuẩn Gram Dương (trừ Enterococci, Staphylococcus aureus kháng methicilin…) và yếu trên Vi khuẩn Gram âm.

Đĩa kháng sinh nhóm này gồm các loại:

 • Cefazolin 30mcg
 • Cephalexin 30mcg
 • Cephalexin/ Kanamycin 45mcg
 • Cefadroxil 30mcg

1.2.2/ Nhóm Cephalosporin thế hệ 2:

Các Cephalosporin thế hệ 2 có hoạt tính trên vi khuẩn Gram âm mạnh hơn so với thế hệ 1, nhưng yếu hơn nhóm thế hệ 3.

Đĩa kháng sinh nhóm này gồm các loại:

 • Cefoxitin 10mcg
 • Cefoxitin 30mcg
 • Cefoxitin/ Boronic acid 430mcg
 • Cefaclor 10mcg
 • Cefaclor 30mcg
 • Cefprozil 30mcg
 • Cefprozil 30mcg
 • Cefuroxime 5mcg hay Cefuroxim 5mcg
 • Cefuroxime 30mcg hay Cefuroxim 30mcg
 • Cefuroxime axetil 10mcg hay Cefuroxim 10mcg
 • Cefuroxime axetil 30mcg hay Cefuroxime 30mcg
 • Cefotetan 30mcg
 • Ceforanid

1.2.3/ Nhóm Cephalosporin thế hệ 3:

Các cephalosporin thế hệ 3 nói chung có hoạt tính trên vi khuẩn Gram dương yếu hơn nhóm thế hệ 1, nhưng hoạt tính trên vi khuẩn Gram âm thì khá mạnh, mặc dù hiện nay các vi khuẩn họ Enterobacteriaceae đã bắt đầu gia tăng kháng kháng sinh mạnh mẽ do khả năng tiết beta-lactamase.

Đĩa kháng sinh nhóm này gồm các loại:

 • Cefotaxime 5mcg hay Cefotaxim 5mcg
 • Cefotaxime 10mcg hay Cefotaxim 10mcg
 • Cefotaxime 30mcg hay Cefotaxim 30mcg
 • Cefotaxime/ Boronic acid 430mcg
 • Cefotaxime/ Clavulanic acid 15mcg
 • Cefotaxime/ Clavulanic acid 40mcg
 • Cefpodoxime 10mcg hay Cefpodoxim 10mcg
 • Cefpodoxime 30mcg hay Cefpodoxim 30mcg
 • Cefpodoxime/ Clavulanic acid 11mcg
 • Cefpodoxime/ Clavulanic acid 40mcg
 • Ceftibuten 30mcg
 • Cefdinir 5mcg
 • Cefdinir 30mcg
 • Cefdinir 50mcg
 • Cefditoren 5mcg
 • Ceftizoxime 30mcg hay Ceftizoxim 30mcg
 • Ceftriaxone 5mcg hay Ceftriaxon 5mcg
 • Ceftriaxone 10mcg hay Ceftriaxon 10mcg
 • Ceftriaxone 30mcg hay Ceftriaxon 30mcg
 • Ceftriaxone/ Clavulanic acid 40mcg
 • Ceftriaxone/ Tazobactam 40mcg
 • Cefoperazone 30mcg hay Cefoperazon 30mcg
 • Cefoperazone 75mcg hay Cefoperazon 75mcg
 • Cefoperazone/ Sulbactam 105mcg
 • Ceftazidime 10mcg hay Ceftazidim 10mcg
 • Ceftazidime 30mcg hay Ceftazidim 30mcg

1.2.4/ Nhóm Cephalosporin thế hệ 4:

Các Cephalosporin thế hệ 4 có phổ tác dụng rộng hơn nhóm thế hệ 3, có hoạt tính với cả tác dụng với cả các chủng Gram âm và Gram dương, bền vững hơn với các enzyme beta lactamase.

Đĩa kháng sinh nhóm này gồm các loại:

 • Cefepime 5mcg hay Cefepim 5mcg
 • Cefepime 10mcg hay Cefepim 10mcg
 • Cefepime 30mcg hay Cefepim 30mcg
 • Cefepime/ Clavulanic acid 40mcg

1.3/ Phân nhóm beta-lactam khác:

1.3.1 Nhóm carbapenem:

Khoa học đã tìm cách nghiên cứu biến đổi cấu trúc hóa học của nhóm Penicilin và Cephalosporin đã tạo thành một nhóm kháng sinh beta-lactam mới, có phổ kháng khuẩn rộng hơn, hiệu quả điều trị cao hơn, đặc biệt có hoạt tính rất mạnh trên vi khuẩn Gram âm, đó là kháng sinh nhóm carbapenem.

Đĩa kháng sinh nhóm này gồm các loại:

 • Imipenem 10mcg
 • Imipenem/cilastatin 20mcg
 • Meropenem 10mcg
 • Meropenem/Dipicilonic acid 101mcg
 • Meropenem/Phenylboronic acid 400mcg
 • Meropenem/Boronic acid 10 + 600mcg
 • Doripenem 10mcg
 • Ertapenem 10mcg
 • Ertapenem/ EDTA 292mcg
 • Ertapenem/ EDTA 750mcg

1.3.2/ Nhóm Monobactam: 

Kháng sinh Monobactam là kháng sinh mà công thức phân tử có chứa beta-lactam đơn vòng. Chất điển hình của nhóm này là aztreonam.

– Phổ kháng khuẩn của Aztreonam khá khác biệt với các kháng sinh họ beta-lactam và có vẻ gần hơn với phổ của kháng sinh nhóm Aminoglycosid. Thuốc chỉ có tác dụng trên vi khuẩn Gram âm, không có tác dụng trên vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn kỵ khí. Tuy nhiên, hoạt tính rất mạnh trên Enterobacteriaceae và có tác dụng đối với Pseudomonas aeruginosa.
 • Aztreonam 10mcg
 • Aztreonam 30mcg

1.3.3/ Các cht c chế enzyme beta-lactamase:

Các chất hiện hay được sử dụng trên lâm sàng và trong các nhóm đĩa giấy kháng sinh là Acid clavulanic, sulbactam và tazobactam.

Các chất này cũng có cấu trúc beta-lactam, nhưng không có hoạt tính kháng khuẩn, mà chỉ có vai trò ức chế enzym beta-lactamase do vi khuẩn tiết ra.

Trên đây là bài viết về các loại đĩa kháng sinh và kháng sinh phân loại theo nhóm Beta lactam, là nhóm lớn nhất trên hệ thống các kháng sinh bán tổng hợp, tổng hợp hiện nay. Bài viết sau sẽ chi tiết các nhóm đĩa kháng sinh còn lại như nhóm aminoglycosid, nhóm macrolid, nhóm lincosamid, nhóm phenicol , nhóm cyclin, nhóm peptid, nhóm quinolone và các nhóm kháng sinh khác.

Đĩa giấy kháng sinh mua ở đâu chất lượng? – Visitech.vn

Các câu hỏi hoặc có nhu cầu tìm mua các loại đĩa giấy kháng sinh dùng làm kháng sinh đồ trong chẩn đoán bệnh học, các bạn vui lòng gửi thông tin về mail: info@visitech.vn hoặc liên hệ qua số hotline của Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Việt Sinh.

0 0 Bình chọn
Article Rating
Đăng ký
Thông báo về
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Đĩa Kháng Sinh Gồm Những Loại Nào? […]

trackback

[…] Đĩa Kháng Sinh Gồm Những Loại Nào? […]

trackback

[…] Đĩa Kháng Sinh Gồm Những Loại Nào? […]

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay