Tiêu chuẩn cơ sở của Cục Thú y – Real-time PCR phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm

Theo tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01: 2018/TY-TS của Cục Thú Y về kỹ thuật Real-time PCR phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng  (WSSV) ở tôm được Ban hành vào tháng 2 năm 2018: “Quy trình xét nghiệm phát hiện virus WSSV bằng kỹ thuật Real-time PCR do Cục Thú y biên soạn và ban hành được áp dụng tại tất cả các phòng thử nghiệm của các đơn vị trực thuộc Cục Thú y; các phòng thử nghiệm bệnh thủy sản khác căn cứ vào điều kiện phòng thử nghiệm của đơn vị mình tham khảo, áp dụng cho phù hợp, hiệu quả.”

  1. Phạm vi áp dụng của Quy trình Real-time PCR phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm:

Quy trình này được áp dụng cho các đối tượng giáp xác như: tôm sú, (Peneaus monodon), tôm thẻ chân trắng (P. vanamei)…

Mẫu được dùng để xét nghiệm là: mang, chân bơi, đuôi, cơ bụng, ấu trùng,… đối với tôm tẩm ướp phải loại bỏ hết chất tẩm.

  1. Sơ lược về virus gây bệnh WSSV:

  • Virus gây hội chứng đốm trắng là một giống mới thuộc họ Nimaviridae. Dang hình trứng, kích thước 120x275nm có đuôi ohụ ở 1 đầu.
  • Dấu hiệu đặc trưng của tôm nhiễm bệnh có những đốm trắng ở dưới vỏ, đường kính từ 0,5 – 2,0 mm.
  • Bệnh đốm trắng lây truyền qua đường nằm ngang là chính. Virus lây từ các loại giáp xác khác (cua, chân chèo..) nhiễm bệnh đốm trắng từ môi trường bên ngoài ao hoặc ngay trong ao nuôi tôm. Khi tôm bị bệnh đốm trắng trong ao sức khỏe yếu hoặc chết, các con tôm khỏe đã ăn xác dẫn đến bệnh lây lan càng nhanh hơn.

Có thể phát hiện nhanh virus gây bệnh đốm trắng WSSV và bệnh đầu vàng YHV trên tôm bằng cách nào?

Quy trình phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR chạy 45 CHU KỲ đáp ứng theo yêu cầu của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và yêu cầu một số nước nhập khẩu như Úc… Thực hiện quy trình cần chuẩn bị các nguyên liệu hóa học, sinh học, thiết bị và thao tác theo hướng dẫn.

One thought on “Tiêu chuẩn cơ sở của Cục Thú y – Real-time PCR phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm

  1. Pingback: Quy trình thực hiện Kỹ thuật Real-time PCR phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay