Hệ thống nuôi cấy vi sinh kỵ khí

Môi trường kỵ khí, bình ủ kỵ khí, chỉ thị cho nuôi cấy Clostridium spp, Heamophilus spp, Neisseria spp,…

TƯ VẤN
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay