Test Kiểm Tra Nhanh Nitrit Trong Thực Phẩm

 

Test Kiểm Tra Nhanh Nitrit Trong Thực Phẩm Thịt Nguội, Thực Phẩm Sau Chế Biến

Code: VISIKIT- 433
Hãng SX: VN
Số lần thử: 30.
Phương pháp: đổi màu que thử.
Ứng dụng: kiểm tra Nitrit trong dịch chiết từ các sản phẩm thịt nguội.
Độ nhạy: 20 mg/L.

TƯ VẤN
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay